Επικοινωνία

Επικοινωνία
Αλκιβιάδου 110, 18532, Πειραιάς
τηλ. 210 4178373
fax. 210 4123027
e-mail tzivaridou@plastikos.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Φωτογραφίες Περιστατικών - Μη Επεμβατικά

Botox


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 1 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 1 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 2 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 2 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 3 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 3 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 4 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 4 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 5 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 5 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 7 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 7 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 8 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 8 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 9 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 9 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 12 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 12 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 13 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 13 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 14 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 14 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 15 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 15 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 16 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 16 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 18 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 18 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 19 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 19 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 20 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 20 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 21 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 21 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 22 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 22 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 23 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 23 - Μετά μετά

Ενέσιμα - Υαλουρονικό οξύ


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 1 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 1 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 3 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 3 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 5 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 5 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 6 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 6 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 7 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 7 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 8 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 8 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 9 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 9 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 11 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 11 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 13 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 13 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 15 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 15 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 16 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 16 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 17 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 17 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 18 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 18 - Μετά μετά

Αυξητική Χειλιών
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Peeling
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Υγρό Lifting


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Υγρό Lifting 1 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Υγρό Lifting 1 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Υγρό Lifting 2 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Υγρό Lifting 2 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Υγρό Lifting 3 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Υγρό Lifting 3 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Υγρό Lifting 4 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Υγρό Lifting 4 - Μετά μετά

Δερμοαπόξεση με κρυστάλλους
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Μεσοθεραπεία
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Μεσοθεραπεία με roller
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Μεσοθεραπεία με πλάσμα PRP
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Μεσοθεραπεία Μαλλιών
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Κυτταρίτιδα - Λιπόλυση
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.