Επικοινωνία

Επικοινωνία
Αλκιβιάδου 110, 18532, Πειραιάς
τηλ. 210 4178373
fax. 210 4123027
e-mail tzivaridou@plastikos.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Φωτογραφίες Περιστατικών - Πρόσωπο

Βλεφαροπλαστική


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βλεφαροπλαστικής 1 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βλεφαροπλαστικής 1 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βλεφαροπλαστικής 2 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βλεφαροπλαστικής 2 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βλεφαροπλαστικής 3 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βλεφαροπλαστικής 3 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βλεφαροπλαστικής 4 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βλεφαροπλαστικής 4 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βλεφαροπλαστικής 5 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βλεφαροπλαστικής 5 - Μετά μετά

Ωτοπλαστική


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Ωτοπλαστική 1 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Ωτοπλαστική 1 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Ωτοπλαστική 2 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Ωτοπλαστική 2 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Ωτοπλαστική 3 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Ωτοπλαστική 3 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Ωτοπλαστική 4 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Ωτοπλαστική 4 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Ωτοπλαστική 5 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Ωτοπλαστική 5 - Μετά μετά

Facelift Προσώπου - Λαιμού


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Facelift Προσώπου - Λαιμού 1 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Facelift Προσώπου - Λαιμού 1 - Μετά μετά

MACS-Lift
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Ανόρθωση με Νήματα
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Ανόρθωση Φρυδιών
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Προφιλοπλαστική
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Ρινοπλαστική
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Χειλεοπλαστική
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Μεταμόσχευση λίπους
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.