Επικοινωνία

Επικοινωνία
Αλκιβιάδου 110, 18532, Πειραιάς
τηλ. 210 4178373
fax. 210 4123027
e-mail tzivaridou@plastikos.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Φωτογραφίες Περιστατικών - Σώμα

Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 1 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 1 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 2 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 2 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 3 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 3 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 4 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 4 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 5 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 5 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 6 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 6 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 7 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 7 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 8 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 8 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 9 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 9 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 10 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 10 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 11 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 11 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 12 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 12 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 13 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 13 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 14 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Λιποαναρρόφηση - Λιπογλυπτική 14 - Μετά μετά

Κοιλιοπλαστική


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Κοιλιοπλαστικής 1 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Κοιλιοπλαστικής 1 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Κοιλιοπλαστικής 2 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Κοιλιοπλαστικής 2 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Κοιλιοπλαστικής 3 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Κοιλιοπλαστικής 3 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Κοιλιοπλαστικής 4 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Κοιλιοπλαστικής 4 - Μετά μετά

Βραχιονοπλαστική


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βραχιονοπλαστικής 1 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βραχιονοπλαστικής 1 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βραχιονοπλαστικής 2 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βραχιονοπλαστικής 2 - Μετά μετά


πριν http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βραχιονοπλαστικής 3 - Πριν   http://www.plastikos.gr/admin/images/photos/Φωτογραφίες Βραχιονοπλαστικής 3 - Μετά μετά

Ανόρθωση Σώματος - Bodylift
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Ανόρθωση μηρών
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.Mommy Makeover
Δεν υπάρχουν φωτογραφίες περιστατικών.